FPT và các ĐVTV được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam

Trong khuôn khổ của Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam - Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020, VINASA tổ chức Lễ Công bố và Trao chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020. Năm nay, 100 đề cử được công nhận Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam trong 15 lĩnh vực bình chọn.

FPT và các đơn vị thành viên đã được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2020 ở 12 lĩnh vực gồm Nền tảng chuyển đổi số; Dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số; Hạ tầng số; Chính phủ điện tử; Thành phố thông minh; Xuất khẩu phần mềm; BPO; Dịch vụ giải pháp CNTT; Bảo mật An toàn thông tin; Đào tạo CNTT; Nội dung số và Digital Marketing.

Cụ thể, doanh nghiệp nhà F được vinh danh tại những lĩnh vực sau:

  • FPT: Nền tảng CĐS; Dịch vụ, giải pháp CĐS
  • FPT Online: Nội dung số, Digital Marketing
  • FPT Telecom: Hạ tầng số
  • FPT IS: Chính phủ điện tử; Bảo mật - An toàn thông tin; Thành phố thông minh
  • FPT Software: Xuất khẩu phần mềm; BPO (dịch vụ thuê ngoài); Dịch vụ giải pháp CNTT
  • Đại học FPT: Đào tạo CNTT